ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ, СПРОВОЂЕЊУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА, ВОЂЕЊУ И РОКОВИМА ЧУВАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ВОЗИЛО НА КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА ИСПИТ

ПРАВИЛНИК  О ОРГАНИЗОВАЊУ, СПРОВОЂЕЊУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА, ВОЂЕЊУ И РОКОВИМА ЧУВАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ВОЗИЛО НА КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА ИСПИТ … Continue reading →