У оквиру школског Тима за каријерно вођење и саветовање, делује вршњачки Тим за КВиС којег чине ученици наше школе. Ученици су похађали радионице на којима су се обрађивате теме везане за развој вештина управљања каријером као и финих вештина, као што су радионице о асертивном понашању, комуникацији и сценском наступу. Ове радионице су помогле ученицима да стекну потребно знање и самопоуздање како би на што бољи начин могли да искористе свој потенцијал.
Један од најважнијих активности вршњачког Тима за КВиС јесте промоција школе ученицима осмих разреда у свим основним школама на територији општине Стара Пазова као и у Батајници. Ученици преносе основцима своје утиске о образовном профилу који су одабрали, шта им све наша школа нуди од наставних и ваннаставних активности и њихов доживљај целокупног рада школе.
Чланови вршњачког Тима за КВиС су такође веома ангажовани у организацији и реализацији Отворених врата, када ученици осмих разреда долазе у посету нашој школи и приказују све што су научили. Чланови Тима учествују и у на Сајмовима школских Тимова за КВиС као и у организацији реалних сусрета.
Овај Тим представља велику помоћ школском Тиму за КВиС и веома смо поносни што су наши ученици вољни да учествују у свим активностима, и на тај начин најбоље промовишу школу, као и да су препознали значај каријерног вођења као помоћ у даљем развијању каријере.
 
 

 

Пословни изазов 2018.

Пословни изазов 2017.

Каријерно вођење и саветовање