Каријерно вођење или целоживотно вођење, како се још назива, представља низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком тренутку њихових живота, да:
  • идентификују сопствене способности, компетенције и интересе,
  • донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и
  • управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене способности и компетенције.

Примери активности каријерног вођења укључују: пружање информација, саветовање, процену компетенција, менторство, заступање и подучавање доношења одлука и вештина управљања каријером и сл.

КВиС обухвата различите врсте услуга и активности којима се појединцу помаже да:
  • процени своје знања, вештине, интересовања и вредности,
  • да добије информације о могућностима даљег образовања и запослења,
  • позиционира себе на тржишту рада – како у односу на захтеве самог тржишта, тако и у односу на сопствене способности, интересовања и искуство.

Рад са појединцем не завршава се проналажењем адекватног запослења, већ се он(а) прати и даље ради сталног професионалног и личног развоја, а у складу са кретањима на тржишту рада.

 

Тим за каријено вођење и саветовање у Техничкој школи чине:
Ћулибрк Драгана, наставни енглеског језика – координатор
Кешељ Зорица, наставник социологије
Тодоровић Марко, наставник машинскe групе предмета
Јовановић Јелена, педагог
Денић Милош, наставник машинске групе предмета
Лешћан Миша, наставник практичне наставе
Мирковић Милица, наставник филозофије
Ђекић Саша, директор
Марковић Николина, члан ученичког парламента