Каријерно вођење или целоживотно вођење, како се још назива, представља низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком тренутку њихових живота, да:
  • идентификују сопствене способности, компетенције и интересе,
  • донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и
  • управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене способности и компетенције.

Примери активности каријерног вођења укључују: пружање информација, саветовање, процену компетенција, менторство, заступање и подучавање доношења одлука и вештина управљања каријером и сл.

КВиС обухвата различите врсте услуга и активности којима се појединцу помаже да:
  • процени своје знања, вештине, интересовања и вредности,
  • да добије информације о могућностима даљег образовања и запослења,
  • позиционира себе на тржишту рада – како у односу на захтеве самог тржишта, тако и у односу на сопствене способности, интересовања и искуство.

Рад са појединцем не завршава се проналажењем адекватног запослења, већ се он(а) прати и даље ради сталног професионалног и личног развоја, а у складу са кретањима на тржишту рада.

Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање
Школска 2023/2024. година
1. Милица Мирковић, наставник филозофије – координатор Тима
2. Зорица Кешељ, директор – члан
3. Софија Ћирић, психолог – члан
4. Саша Ђекић, наставник машинске групе предмета – члан
5. Милош Денић, наставник машинске групе предмета – члан
6. Миша Лешћан, наставник практичне наставе – члан
7. Марина Јовановић, наставник саобраћајне групе предмета – члан
8. Данијел Молнар, наставник практичне наставе – члан
9. Јан Ренер, наставник практичне наставе – члан