Антикорупцијски час

 

Заинтересовани ученици завршних разреда наше школе су, у пратњи професорке филозофије Милице Мирковић, присуствовали Антикорупцијском часу, који је одржан 17. априла 2019. године у Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду.

Овај догађај организован је у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ који финансира Европска унија, а реализован је у сарадњи са Министарством правде Републике Србије и Републичким јавним тужилаштвом.

Антикорупцијски час део је кампање за подизање јавне свести о важности превенције и борбе против корупције, а посебан значај дат је информисању и едукацији младих људи о штетности ове друштвене појаве.