ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ