Maшински техничар за компјутерско конструисање – литература

Техничар за компјутерско управљање – литература

Техничар друмског саобраћаја – литература

Техничар за графичку припрему – литература

Механичар моторних возила – литература

Аутомеханичар – литература

Механичар грејне и расхладне технике – литература