Министарство одбране обратило се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са Иницијативом за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије. У нашој школи је поводом ове иницијативе одржано предавање ученицима завршних разреда да стекну основна знања о систему одбране земље, правима и обавезама, као и развијање свести о потреби одбране земље и значају неговања патриотских осећања.
На овом предавању, матуранти су сазнали каква је улога и који су то задаци Војске Србије у систему безбедности и одбрани Републике Србије, као и о војној, радној и материјалној обавези у Републици Србији. Ученици су обавештени како се постаје професионални војник и официр Војске Србије. Проширили су своја знања облицима неоружаног отпора, бојним отровима, биолошким и запаљивим средствима. Ученици су информисани о служби осматрања и обавештавања, као и о цивилној заштити.
Професор српског језика и књижевности Дијана Драгин и професор верске наставе Илија Алексић били су предавачи уз подршку представника Министарства одбране.