Ученици завршног разреда образовног смера Механичар грејне и расхладне технике у посети ЈКП ,,Топлана Стара Пазовa”  и подстаници директног и индиректног грејања у средњошколском центру и стамбеној згради, у склопу наставних активности по плану и програму рада.

Захваљујемо се ЈКП ,,Топлана Стара Пазова” и шефу смене Александру Карановићу.

Предметни наставник Раде Ерцег