ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТАРА ПАЗОВА,СВЕТОСАВСКА 5

               РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА

ПОНЕДЕЉАК
Приземље и први спратЛукић Милан, Бањанин Младен, Стокућа Божица
Други и трећи спратТешић Јасмина, Шренк Светлана, Зубовић Милена
Дворишна зградаХајдуковић Марија, Мирковић Милица, Милошевић Софија, Жигон Милица
РадионицаЈовановић Јован, Урошевић Марина, Пијетловић Драгана, Тодоровић Михајло
УТОРАК
Приземље и први спратАзиновић Марко, Петровић Светлана, Ковач Бранислав, Лукић Милан
Други и трећи спратБеатовић Ружица, Степановић Марина, Кужелка Драгана
Дворишна зградаКривошија Наташа, Јегдић Љубинка, Денић Милош
РадионицаЛешћан Мишо, Родић Борис, Јовановић Јован, Џогаз Немања
СРЕДА
Приземље и први спратЂекић Саша, Плавшић Милан, Човић Снежана
Други и трећи спратБожић Миодраг, Тодоровић Ирена
Дворишна зградаМирковић Милица
РадионицаЏогаз Немања, Родић Борис
ЧЕТВРТАК
Приземље и први спратЉубинковић Катица, Пантић Драгана, Новаковић Зорица, Човић Снежана
Други и трећи спратХадрик Владимир, Тешић Јасмина, Атанацковић Бранкица
Дворишна зградаКужелка Драгана, Зубовић Милена, Шренк Светлана
РадионицаСрдић Јована, Дражета Владимир, Плавшић Милан
ПЕТАК
Приземље и први спратСтокућа Божица, Хадрик Владимир Љубинковић Катица, Степановић Марина
Други и трећи спратНоваковић Зорица, Пантић Драгана, Ћулибрк Драгана, Милановић Димитрије
Дворишна зградаУрошевић Марина, Ђекић Саша, Дошен Даниела, Срдић Јована
РадионицаЛешћан Мишо,Молнар Данијел, Денић Милош, Тодоровић Михајло
  • Дежурство у школи изводе дежурни наставници и помоћно-техничко особље у складу са процесом наставе.
  • Дежурство се обавља за време часа и на одмору и то у холу и ходницима школе. Наставник дежура одмор пре и после часа одређеног за дежурство.
  • Дежурни професор у приземљу истовремено дежура и у холу, а дежурни професор на првом спрату има истовремено и звање главног дежурног. Први уписани професор на првом спрату је главни дежурни наставник.
  • Уколико главни дежурни није присутан његову улогу преузима деђурни наставник из приземља, дежурног наставника из приземља мења дежурни наставник са трећег спрата, а дежурног наставника у дворишној згради мења дежурни наставник са другог спрата (у случају замене један наставник дежура на другом и трећем спрату)
  • Главни дежурни наставник води рачуна о благовременом почетку наставе и у случају недоласка неког наставника, обавештава директора школе, а по потреби и самостално доноси одлуке, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене.
  • Дежурни наставници координирају свој рад, решавају евентуалне конфликте међу ученицима и брину о њиховој општој безбедности, поштовању мера заштите здравља ученика и запослених, све промене уписују у књигу дежурства и о томе обавештавају директора школе.
  • Дежурни наставници су обавезни да обављају дежурство у складу са распоредом дежурства у школи, да о свим уоченим променама обавештавају главног дежурног и да извршавају његове налоге.