Бравар-заваривач

  • Планира, припрема и изводи браварске и заваривачке радове
  • Електролучно, електроотпорно и гасно заваривање, меко и тврдо лемљење и лепљење
  • Дуални образовни профил – учење кроз рад у комапнији, два дана недељно у другом и три дана недељно у трећем разреду
  • Квалитетна обука, рад у реалном окружењу уз подршку инструктора
  • Тражено на тржишту рада, лако до запослења, добро плаћено занимање

Бравар-заваривач – наставни план и садржаји наставних програма – општеобразовни предмети

Бравар-заваривач – наставни план и садржаји наставних програма – стручни предмети