Образовни профил инсталатера водовода, грејних и расхладних уређаја пружа ученицима широк спектар вештина и компетенција потребних за успешну каријеру у овој области. Овде ћемо представити опис образовног профила, компетенције које се развијају током овог усмерења, као и перспективе за будуће запослење.

Образовни профил инсталатера водовода, грејних и расхладних уређаја има за циљ обучити ученике за ефикасно извођење радова у вези са инсталацијом и одржавањем система за снабдевање водом, грејање и расхлађивање. Овај профил комбинује теоретско знање са практичним вештинама како би се оспособили за рад у различитим окружењима, укључујући домаћинства, комерцијалне и индустријске објекте.