Машински техничар за компјутерско конструисање

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.
  Омогућава свим будућим ученицима:
  • Рад и обуку у најмодернијим машинским софтверима данашњице за пројектовање и производњу Creo Parametric i SolidWorks“, уједно програмима који су убедљиво најзаступљенији у фирмама у нашој земљи, али и глобално на светском нивоу.
  • Могућност добијања бесплатних оригиналних софтверских лиценци наведених софтвера за кућни рад, као резултат остварених резултата ученика нашег смера на међународним такмичењима и смотрама.
  • Сви материјали за обуку и усавршавање-у електронској форми постављени су на слободну интернет платформу, а од школске 2018/2019 и на званичну платформу Министарства просвете Републике Србије „rs“, што омогућава свим ученицима наше школе учење на даљину-„on-line“, општи апликативни рад на мрежи од куће.
  • Ученици смера за компјутерско конструисање током свога школовања добијају бесплатне писане материјале и скрипте за предмете Компјутерска графика, моделирање машинских елемената и конструкција, конструисање, хидраулика и пнеуматика и термодинамика.
  • И што је најважније ученици нашег смера постављеном стратегијом наставника нашег смера усмеравани су да мисле и доносе самосталне одлуке кроз све наведене предмете, али и КРОЗ ИНДИВИДУАЛНИ-додатни рад који им стоји на располагању, што значи ДА КРОЗ РАД СА НАМА СТИЧУ ФУНКЦИОНАЛНО ПРИМЕЊИВА ЗНАЊА, КАКО ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА, ТАКО И ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ СВОЈЕ РАДНЕ КАРИЈЕРЕ ПОСЛЕ ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
Поред савремених предмета базираних на рачунарској  технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су техничко цртање, механика, машински материјали, машински елементи, отпорност материјала, хидраулика и пнеуматика итд.
Преглед предмета са недељним фондом часова

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Р.б.

Назив предмета

I разред II разред III разред IV разред
1.

Српски језик и књижевност

3 3 3 3
2.

Страни језик

2 2 2 2
3.

Социологија

2
4.

Филозофија

2
5.

Историја

2 2
6.

Физичко васпитање

2 2 2 2
7.

Математика

5 4 5 5
8.

Рачунари и програмирање

4 4
9.

Географија

2
10.

Физика

2 2
11.

Хемија

2
12.

Биологија

2
13.

Устав и права грађана

2
14. Машински материјали 2
15.

Техничко цртање са нацртном геометријом

2
16.

Механика

2 2
17.

Отпорност материјала

2
18.

Основи електротехнике и електронике

3
19. Компјутерска графика 3
20.

Машински елементи

2 2
21.

Технологија обраде

3
22.

Термодинамика

2
23.

Хидраулика и пнеуматика

2
24.

Моделирање машинских елеманата и конструкција

2 3
25.

Испитивање машинских конструкција

2
26.

Конструисање

5
27.

Аутоматизација и роботика

3
28.

Организација рада

2
29.

Практична настава

3

Такмичење-Најбоља технолошка иновација 2019.

Апликација за електронско учење за предмет КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

Матурски рад ученика Пуља Небојша- Анимација модела V8 мотора

Скрипте и интерактивни радни материјал за предмет ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Репрезентативни модели дипломских пројеката ученика смера за Компјутерско конструисање

Семинар аутоматског програмирања троосних глодалица у програмским систему Creo Parametric

CAD/CAM системи из угла ученика

Пројекат хоризонталног учења