Машински техничар за компјутерско конструисање

 Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.

  Омогућава свим будућим ученицима:
  • Рад и обуку у најмодернијим машинским софтверима данашњице за пројектовање и производњу „Creo Parametric i SolidWorks“, уједно програмима који су убедљиво најзаступљенији у фирмама у нашој земљи, али и глобално на светском нивоу.
  • Могућност добијања бесплатних оригиналних софтверских лиценци наведених софтвера за кућни рад, као резултат остварених резултата ученика нашег смера на међународним такмичењима и смотрама.
  • Сви материјали за обуку и усавршавање-у електронској форми постављени су на слободну интернет платформу, а од школске 2018/2019 и на званичну платформу Министарства просвете Републике Србије „rs“, што омогућава свим ученицима наше школе учење на даљину-„on-line“, општи апликативни рад на мрежи од куће.
  • Ученици смера за компјутерско конструисање током свога школовања добијају бесплатне писане материјале и скрипте за предмете Компјутерска графика, моделирање машинских елемената и конструкција, конструисање, хидраулика и пнеуматика и термодинамика.
  • И што је најважније ученици нашег смера постављеном стратегијом наставника нашег смера усмеравани су да мисле и доносе самосталне одлуке кроз све наведене предмете, али и КРОЗ ИНДИВИДУАЛНИ-додатни рад који им стоји на располагању, што значи ДА КРОЗ РАД СА НАМА СТИЧУ ФУНКЦИОНАЛНО ПРИМЕЊИВА ЗНАЊА, КАКО ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА, ТАКО И ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ СВОЈЕ РАДНЕ КАРИЈЕРЕ ПОСЛЕ ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
  • Поред савремених предмета базираних на рачунарској  технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су техничко цртање, механика, машински материјали, машински елементи, отпорност материјала, хидраулика и пнеуматика итд.

Такмичење-Најбоља технолошка иновација 2019.

Апликација за електронско учење за предмет КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

Матурски рад ученика Пуља Небојша- Анимација модела V8 мотора

Скрипте и интерактивни радни материјал за предмет ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Репрезентативни модели дипломских пројеката ученика смера за Компјутерско конструисање

Семинар аутоматског програмирања троосних глодалица у програмским систему Creo Parametric

CAD/CAM системи из угла ученика

Пројекат хоризонталног учења