Обезбеђене скрипте и интерактивни радни материјал за  предмет  Хидраулика и пнеуматика за трећи разред смера техничар за компјутерско конструисање, аутора Милутина Огризовића

Донацијом ЗЗ ,,Бешка” омогућено је штампање и бесплатна подела радних материјала и скрипти за предмет Хидраулика и пнеуматика. Аутор је наставник Милутин Огризовић, а материјал је намењен ученицима трећег разреда смера техничар за компјутерско конструисање. Реч је о интерактивном радном материјалу, радној свесци из које ће ученици учити, односно, која ће служити за решавање практичних проблема из хидропнеуматске технике.

Поменута скрипта је резултат дугогодишњих активности предавача на осмишљавању нове форме уџбеника који ће омогућити стицање функционалних знања из једног од базних предмета машинске технике. Материјал је ауторизован, а графички је обрађен и припремљен за штампу уз помоћ наставника Мише Лешћана и ученика графичког смера.

 Корице скрипте