Механичар грејне и расхладне технике

 

   Послови механичара грејне и расхладне технике подразумевају:
 • постављање, монтажу, опслуживање, дистрибуцију и одржавање постројења за производњу топле и вреле воде, али и топле санитарне воде,
 • уградњу, опслуживање и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива,
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање постројења за локално и централно ваздушно грејање и вентилацију, као и постројења локалне и централне климатизације,
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање расхладних постројења и расхладних комора и њихових инсталација,
 • упознавање са методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • избор оптималног режима рада, контролисања, прађења и утврђивања исправности рада постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • примену технолошких поступака и метода растављања и састављања уређаја, машинских подсклопова и склопова постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • правилну употребу средстава заштите на раду.
   Могућности после школовања:
 • посао у великим или малим предузећима,
 • оснивање сопствене механичарске или инсталатерске радионице,
 • доквалификација, преквалификација, једногодишња-специјализација…
  Преглед предмета са недељним фондом часова

  Механичар грејне и расхладне технике

  предмет

  II III

  Српски језик и књижевност

  3 2 2

  Страни језик

  2 2 2

  Устав и права грађана

  1

  Историја

  3

  Географија

  2

  Музичка уметност

  1

  Ликовна култура

  1

  Физичко васпитање

  2 2 2

  Математика

  3 3 2

  Рачунарство и информатика

  2

  Екологија и заштита животне средине

  1

  Хемија и машински материјали

  2

  Техничка физика

  2

  Техничко цртање

  3

  Механика

  3

  Основе електротехнике

  2

  Машински елементи

  2 2

  Технологија обраде

  2

  Организација рада

  2

  Основе енергетике

  2

  Термодинамика и хидраулика

  2

  Основе технике мерења и аутоматизације

  2

  Постројења за грејање и климатизација

  2 4

  Практична настава

  4 7 14

  Верска настава

  1 1 1

  Грађанско васпитање

  1 1 1