Механичар моторних возила – дуално образовање

Образовни профил механичар моторних возила развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике  Немачке, пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

  По завшетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:
  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • Сервисира возила у експолатацији
  • Врши контролу исправности моторних возила
  Предности школовања по овом моделу су:
  • Интезивна сарадња школе и компаније односно аутосервиса у обуци ученика
  • Квалитетна пракса у компанијама или аутосервисима, уз употребу савремене технологије и уз помоћ обучених ментора и инструктора
  • Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца

Један део школованих будућих механичара моторних возила одвија се у школи, а други у компанији или аутосервису који сарађује са школом. У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку.

Учење на радном месту почиње у другој години када ученици обављају практичну наставу у компанији или аутосервису, и то два пута недељно у другој години, а три пута недељно у трећој години. Осим повећаног броја часова који ученици проводе на практичној настави у компанији, и квалитет њихове обуке је побољшан. Наиме, практична настава у компанијама или аутосервисима реализује се уз употребу савремене технологије, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора или инструктора.

Пракса у компанијама/аутосервисима, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештима, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и фирми, понашање на радном месту и слично.

Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле након школовања, ученици кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог бизниса.

Механичар моторних возила – наставни план и садржаји наставних програма – општеобразовни предмети

Механичар моторних возила – наставни план и садржаји наставних програма – стручни предмети