Оператер машинске обраде

  • Израђује предмете на клсичним (струг, глодалица, брусилица) и на компјутерски управљаним “CNC” машинама
  • Користи техничко – технолошку документацију, припрема машину и алат, управља израдом предмета, мери и контролише
  • Дуални образовни профил – учење кроз рад у компанији, два дана недељно у другом и три дана недељно у трећем разреду
  • Рад на савременим машинама, у реалним условима уз подршку инструктора
  • Тражено на тржишту рада – лако до запослења

Оператер машинске обраде – наставни план и садржаји наставних програма – општеобразовни предмети

Оператер машинске обраде – наставни план и садржаји наставних програма – стручни предмети