Техничар мехатронике је образовни профил у ком ученици стичу знања, вештине и радне компетенције из области машинства, електротехнике, роботике, програмирања и информационих технологија.

        Ученици овог образовног профила се школују како би препознали, локализовали и отклонили квар на неком мехатронском систему, без обзира да ли је он на неком контролеру или електричној , електропнеуматској, пнеуматској, хидрауличној или механичкој компоненти. У складу са тим техничар мехатронике мора да познаје све дисциплине које су заступљене у једном мехатронском систему, који може бити једноставан као кран или лифт, али и сложен као аутомобил или нуклеарна електрана.

        Настава  стручних предмета се обавља  у савремено опремљеним кабинетима, у режиму симулације коришћењем рачунара и савремених софтвера као и на реалним уређајима у кабинету или код предузетника.

       У току четворогодишњег школовања техничари мехатронике се оспособљавају да:

  • помоћу рачунара спроводе управљање и регулацију процеса,
  • програмирају микроконтролере и PLC-ове,
  • познају електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
  • дијагностикују и тестирају мехатронски систем,
  • познају сензорске системе,
  • програмирају и управљају роботима,
  • дијагностикују и отклањају кварове на мехатронском систему и о томе воде одговарајућу документацију.

          Након завршетка школовања ученицима се пружа могућност:

  • запослења у аутомобилској и хемијској индустрији, области медицине, мерења, контроле, кибернетике,
  • наставак школовања на струковним или академским студијама (електротехнички факултет, машински факултет, информационе технологије).

Програм