МИСИЈА

Поштујући потребе сваког ученика, мисија наше школе је јасна: да оспособи ученике да буду образовани,  да поседују функционална знања, применљива у пракси, да буду спремни за тршижте рада, да долазе брзо до запослења и да буду спремни и отворени за целоживотно учење и наставак школовања у струци. Такође, ученицима се нуди да усвоје знања и вештине и из других области осим из уже специјализованих који се тичу образовних профила, као што су области – асертивна комуникација, емоције, ненасилно решавање сукоба и да на тај начин постану проактивни чланови друштва.

На локалном нивоу, наша школа је школа препознатљива по праћењу потреба компанија и у складу са тим увођењу нових образовних профила и  доброј сарадњи са компанијама кроз дуални систем образовања. Осим овога негујемо добру сарадњу са социјалним партнерима,  учествујемо заједно у различитим активностима које буде ученичку радозналост и нуде им могућност ширења знања из различитих области, у циљу  развијања компетентности ученика.

ВИЗИЈА

Желимо да створимо савремену школу каја афирмише образовне, васпитне вредности и уже стручне компетенције код ученика применом модерних наставних средстава, иновативних метода и облика рада и технологија. Визија нам је да постанемо лидери у средњем стручном образовању који ће развојем Тренинг центра понудити брзу, лаку и адекватну преквалификацију и доквалификацију постојећег кадра у привреди. Тежимо да постанемо место где ученици радо долазе јер је настава савремена, квалитетна и прилагођена интересовањима ученика. Циљ нам је стварање подстицајне климе која омогућује ученицима да се оспособе за обављање радних задатака у оквиру образовног профила и да развијају предузетнички дух.

МОТО ШКОЛЕ