МИСИЈА ШКОЛЕ

Ми смо стручна школа која образује ученике у машинству, графичарству и саобраћају и оспособљава их за самостални рад и даље школовање.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Желимо да постигнемо већу афирмацију школе у коју ће ученици радо долазити, да будемо модерни и ефикасни, квалитетни и препознатљиви по школовању кадрова потребних привреди.

МОТО ШКОЛЕ