Некад и сад

Школа ученика у привреди, која је образовала ученике у технолошким струкама, настала   је 01.09.1946. године.Tехничка школа наставља традицију Школе ученика у привреди која је основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске струке у општини и шире. Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу.

Тако је школа од 1951.године до данас прошла кроз неколико трансформација. Од школске 1984/1985. године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „25. мај“ са много струка, да би школске 1987/1988.године дошло до издвајања машинске и текстилне средње школе са називом „25.мај“. Школа јe 1994.године променила назив у Техничка школа.

Школа образује следећа подручја рада: машинство и обрада метала, хемија, метали и    графичарство и саобраћај. У оквиру ових подручја рада образују се следећи образовни профили:

  • Машински техничар за компјутерско конструисање
  • Машински техничар за компјутерско управљање
  • Механичар моторних возила (дуални систем образовања)
  • Механичар грејне и расхладне технике
  • Техничар за графичку припрему
  • Техничар друмског саобраћаја

Техничка школа је уписана код Привредног суда у Сремској Митровици, решењем број  Фи-21794 од 24.02.1994. године у регистру-судском улошку број 1-445.

Школа је извршила и накнадни упис у Привредном суду ради усклађивања шифре   делатности са Законом.