Стојановић Татјана – правник школе

 

Павковић Јелена – рачуновођа

 

Јовановић Јелена – педагог