Стојановић Татјана – секретар школе

Павковић Јелена – шеф рачуноводства

Ђорђе Тишма – организатор практичне наставе и вежби

Ивана Лепшановић – референт за правне, кадровске и административне послове