ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТАРА ПАЗОВА   СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ
одреПрезиме и име запосленогСтр. Спр.Радно местоРадни однос
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
1Атанацковић БранкицаVIIнаставник саобрћајних предметанеодређено
2Бањанин МладенVIIнаставник математикенеодређено
3Божић МиодрагVIIнаставник саобрћајних предметанеодређено
Беатовић РужицаVIIнаставник биологијеодређено
Видовић Владимир                VIIнаставник физичког васпитањанеодређено
Дангузов МиланVIнаставник верске наставеодређено
Денић МилошVIIнаставник машинских предметанедређено
Дошен ДанијелаVIIнаставник  енглеског језиканеодређено
9Дражета ВладимирVIIнаставник машинских предметаодређено
10Влаинић ДијанаVIIнаставник  српског  језика и књижевностиодређено
11 Дворницки Махо АндреаVIIнаставник  музичке уметностиодређено
12Ђекић СашаVIIнаставник  електротехнике и рачунарства и информатикенеодређено
13 Ђурђевић АлександарVIIнаставник верске наставеодређено
14 Ерцег РадеVIIнаставник машинских предметанеодређено
15 Жигон МилицаVIнаставник машинских предметаодређено
16 Зубовић МиленаVIIнаставник саобраћајних предметаодређено
17 Јовановић ЈованVIIнаставник машинских предметаодређено
18Јовановић МаринаVIнаставник саобраћајних предметаодређено
19 Јегдић ЉубинкаVIIнаставник  хемијенеодређено
20 Јовановић КатицаVIIнаставник  српског језика и књижевностинеодређено
21 Јоцић КсенијаVIIнаставник машинских предметанедређено
22 Килибарда ВладимирVНаставник практичне наставе – нструктор вожњеодређено
23 Кужелка ДраганаVIIорганизатор практичне наставенеодређено
24 Ковач БраниславVIIнаставник  физикенедређено
25 Кривошија НаташаVIнаставник машинских предметаодређено
26 Лепхерц ЈованаVIIнаставник физичког васпитањаодређено
27 Лекић ВукосавVIIнаставник машинских предметанеодређено
28 Лешћан МишаVIнаставник практичне наставенеодређено
29 Лукић МиланVIIнаставник машинских предметаодређено
30 Молнар ДаниелVIIнаставник машинских предметаодређено
31 Милошевић  ИренаVIIнаставник саобраћајних предметанеодређено
32 Милошевић СофијаVIIнаставник  српског језика и књижевностиодређено
33 Мали ЉубомирVнаставник практичне наставенеодређено
34 Милановић ДимитријеVIнаставник верске наставеодређено
35 Мирковић МилицаVIIнаставник  филозофије и грађанског васпитањаодређено
36 Нованковић ЗорицаVIIнаставник  историјенеодређено
37 Огризовић МилутинVIIнаставник машинских предметанеодређено
38 Пантић ДраганаVIIнаставник графичких предметанеодређено
39 Петровић СрбиславVIIнаставник машинских предметанеодређено
40 Пијетловић ДраганаVIIнаставник предузетништваодређено
41 Плавшић МиланVIIнаставник машинских предметаодређено
42 Ренер ЈанVнаставник практичне наставенеодређено
43 Родић БорисVIIнаставник информатикеодређено
44 Савић МилицаVIIнаставник физичког васпитањаодређено
45 Срдић ЈованаVIнаставник машинских предметаодређено
46 Стокућа БожицаVIIнаставник  математикенеодређено
47 Тешић ЈасминаVIIнаставник  српског језика и књижевностинеодређено
48 Томић АнаVIIнаставник  географијенеодређено
49 Тодоровић МихајлоVIIнаставник графичких предметанеодређено
50 Ћулибрк Драгана  VIIнаставник  енглеског језиканеодређено
51 Урошевић БојанаVIIнаставник  енглеског језиканеодређено
52 Урошевић МаринаVIIнаставник машинских предметанеодређено
53 Ђурић ДанијелаVIIнаставник  ликовне културенеодређено
54 Хадрик ВладимирVIIнаставник  српског језика и књижевностинеодређено
55 Хајдуковић МаријаVIIнаставник  енглеског језикаодређено
56 Цветковић-Петровић СветаланаVII1наставник машинских предметанеодређено
57 Човић СнежанаVIIнаставник математикенеодређено
58 Џогаз НемањаVIIнаставник практичне наставенеодређено
59 Шренк СветланаVIIнаставник  енглеског језикаодређено
60 Шкорић МладенVIIнаставник музичке културеодређено
Ван наставно особље  
1Кешељ ЗорицаVIIдиректорнеодређено
Ћулибрк Драгана помоћник директора, 50%неодређено
Стојановић ТатјанаVIIсекретарнеодређено
Јовановић ЈеленаVIIстручни сарадник-педагогодређено
 5Ћирић СофијаVIIстручни сарадник-психологодређено
Павковић ЈеленаIVшеф рачуноводстванеодређено
 7Лепшановић ИванаIVреферент за правне, кадровске и административне пословеодређено
 8Јоцић КсенијаVIIорганизатор практичне наставе, 80%неодређено
Божић МиодрагVIIорганизатор практичне наставе,  20%неодређено
10 Митнавер ЗускаIспремачицанеодређено
11 Вереш ЈарославIIIдомародређено
12 Митнавер ЉупкаIчистачицанеодређено
13 Митровић СофијаIчистачицанеодређено
14 Ајдари РукишаIчистачицаодређено
15 Врбица ВеснаIчистачицаодређено
16 Војновић БранкаIчистачицаодређено
17 Хриц-Червенски МихалIVТехничар инвестиционог и техничког одржавања машина, инструмената и инсталација и техничар одржавања информационог система и технологија   неодређено са 50% одређено 50%
 
Стручно усавршавање наставника Техничке школе у области примене електронског дневника