Стручно усавршавање наставника Техничке школе у области примене електронског дневника је реализовано током зимског распуста школске 2018/2019.
Едукатори су били: Михајло Тодоровић и Миодраг Божић.