Р.бр. Презиме и име запосленог Радно место
1. Андрић Нада наставник машинских предмета
2. Алексић Илија професор верске наставе
3. Атанацковић Бранкица наставник саобрaћајних предмета
4. Бјелобрк Вера наставник машинских предмета
5. Бањанин Младен наставник математике
6. Божић Миодраг наставник саобраћајних предмета
7. Беатовић Ружица наставник биологије
8. Видовић Владимир наставник физичког васпитања
9. Денић Милош наставник машинских предмета
10. Дошен Данијела наставник  енглеског језика
11. Дражета Владимир наставник машинских предмета
12. Влаинић Дијана наставник  српског  језика и књижевности
13. Дворницки Махо Андреа наставник  музичке културе
14. Ђекић Саша Директор
15. Ерцег Раде наставник машинских предмета
16. Јегдић Љубинка наставник  хемије
17. Јовановић Катица наставник  српског језика и књижевности
18. Јоцић Ксенија наставник машинских предмета
19. Килибарда Владимир инструктор вожње
20. Кешељ Зорица наставник  социологије и грађанског васпитања
21. Киш Иван наставник практичне наставе
22. Ковачевић Нада наставник  информатике и рачунарства
23. Ковач Бранислав наставник  физике
24. Лекић Вукосав наставник машинских предмета
25. Лешћан Миша наставник практичне наставе
26. Милошевић Ирена наставник саобраћајних предмета
27. Мали Љубомир наставник практичне наставе
28. Милаш Јанко наставник физичког васпитања
29. Милановић Димитрије наставник верске наставе
30. Мирковић Милица наставник  филозофије и грађанског васпитања
31. Нованковић Зорица наставник  историје
32. Огризовић Милутин наставник машинских предмета
33. Опавски Јована наставник физичког васпитања
34. Пантић Драгана наставник графичких предмета
35. Петровић Србислав наставник машинских предмета
36. Плавшић Милан наставник машинских предмета
37. Ренер Јан наставник практичне наставе
38. Стокућа Божица наставник  математике
39. Тешић Јасмина наставник  српског језика и књижевности
40. Томић Ана наставник  географије
41. Тодоровић Марко наставник машинских предмета и информатике
42. Тодоровић Михајло наставник графичких предмета
43. Турудић Сузана педагог
44. Јовановић Јелена педагог
45. Ћулибрк Драгана наставник  енглеског језика
46. Урошевић Бојана наставник  енглеског језика
47. Ђурић Данијела наставник  ликовне културе
48. Хадрик Владимир наставник  српског језика и књижевности
49. Цветковић-Петровић Светалана наставник машинских предмета
50. Човић Снежана наставник математике
51. Џогаз Немања наставник практичне наставе