Р.бр. Презиме и име запосленог Радно место
1.Андрић Наданаставник машинских предмета
2.Алексић Илијапрофесор верске наставе
3.Атанацковић Бранкицанаставник саобрaћајних предмета
4.Бјелобрк Веранаставник машинских предмета
5.Бањанин Младеннаставник математике
6.Божић Миодрагнаставник саобраћајних предмета
7.Беатовић Ружицанаставник биологије
8.Видовић Владимирнаставник физичког васпитања
9.Денић Милошнаставник машинских предмета
10.Дошен Данијеланаставник  енглеског језика
11.Дражета Владимирнаставник машинских предмета
12.Влаинић Дијананаставник  српског  језика и књижевности
13.Дворницки Махо Андреанаставник  музичке културе
14.Ерцег Раденаставник машинских предмета
15.Јегдић Љубинканаставник  хемије
16.Јовановић Катицанаставник  српског језика и књижевности
17.Јоцић Ксенијанаставник машинских предмета
18.Килибарда Владимиринструктор вожње
19.Кешељ Зорицанаставник  социологије и грађанског васпитања
20.Киш Иваннаставник практичне наставе
21.Катић Миленаставник рачунарства и информатике
22.Ковач Браниславнаставник  физике
23.Лекић Вукосавнаставник машинских предмета
24.Лешћан Мишанаставник практичне наставе
25.Лепхерц Јовананаставник физичког васпитања
26.Лукић Миланнаставник машинских предмета
27.Милошевић Иренанаставник саобраћајних предмета
28.Мали Љубомирнаставник практичне наставе
29.Милановић Димитријенаставник верске наставе
30.Мирковић Милицанаставник  филозофије и грађанског васпитања
31.Нованковић Зорицанаставник  историје
32.Огризовић Милутиннаставник машинских предмета
33.Пантић Драгананаставник графичких предмета
34.Петровић Србиславнаставник машинских предмета
35.Плавшић Миланнаставник машинских предмета
36.Ренер Јаннаставник практичне наставе
37.Савић Милицанаставник физичког васпитања
38.Стокућа Божицанаставник  математике
39.Тешић Јасминанаставник  српског језика и књижевности
40.Томић Ананаставник  географије
41.Тодоровић Марконаставник машинских предмета и информатике
42.Тодоровић Михајлонаставник графичких предмета
43.Ћулибрк Драгананаставник  енглеског језика
44.Урошевић Бојананаставник  енглеског језика
45.Ђурић Данијеланаставник  ликовне културе
46.Хадрик Владимирнаставник  српског језика и књижевности
47.Цветковић-Петровић Светалананаставник машинских предмета
48.Човић Снежананаставник математике
49.Џогаз Немањанаставник практичне наставе