Чланови Савета родитеља за школску 2019/2020. годину

РАЗРЕД

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  РОДИТЕЉА

1-1

Васиљевић Мирјана

1-2

Гогић Витомир

1-3

Уремовић Радмила

1-4

Лазић Срђан

1-5

Станковић Јадранка

1-6

Чапрић Живана

2-1 

Хавран Светлана

2-2

Девић Роланд

2-3 

Гашпаревић Ивана

2-4 

Маленчић Радивој

2-5

Спасојевић

2-6

Ђенић Марина

3-1

Хриц Владимир

3-2

Хуђец Мартин

3-3

Обрадовић Жељко

3-4

Радивојевић Мерима

3-5

Јованчевић Тања

4-1

Шумановић Маријана

4-2

Мазињан Шипка Ивана

4-3

Маринковић Бранислава

4-4

Тодоровић Александра