Име и презиме

Овлашћени предлагач

1. Марковић Мирослав

представник локалне самоуправе

2. Мирослав Зделар

представник локалне самоуправе

3. Драгослав Мијић

представник локалне самоуправе

4. Хриц Владимир

представник родитеља

5.Маринковић Бранислава

представник родитеља

6. Радивојевић Мерима

представник родитеља

7.  ЧовићСнежана

представник запослених

8. Атанацковић Бранкица

представник запослених

9. Ренер Јан

представник запослених