Састав Школског одбора:

Име и презимеОвлашћени предлагач
1. Бонђи Михаилопредставник локалне самоуправе
2. Мирослав Зделарпредставник локалне самоуправе
3. Драгослав Мијићпредставник локалне самоуправе
4. Филиповић Маријапредставник родитеља
5. Радовојевић Љиљанапредставник родитеља
6. Муњиза Славицапредставник родитеља
7.  Лешћан Мишапредставник запослених
8. Денић Милошпредставник запослених
9. Мирковић Милицапредставник запослених