У школској 2021/2022. години  формирана су следећа стручна већа,  као стручни органи  које чине наставници истог или сродних предмета:

Стручно веће  за области предмета друштвеног усмерења (историја, географија, филозофија, социологија, устав и права грађана, веронаука, грађанско васпитање):

 1. Томић Ана- руководилац
 2. Новаковић Зорица
 3. Мирковић Милица
 4. Кешељ Зорица
 5. Алексић Илија
 6. Милановић Димитријe

Стручно веће за области предмета српског језика и књижевности и енглеског језика:

 1. Ћулибрк Драгана- руководилац
 2. Хадрик Владимир
 3. Тешић Јасмина
 4. Јовановић Катица
 5. Ћулибрк Драгана
 6. Урошевић Бојана
 7. Дошен Данијела
 8. Влаинић Дијана

Стручно веће за области предмета природног усмерења
(физика, хемија, електротехника, биологија и екологија):

 1. Јегдић Љубинка – руководилац
 2. Ковач Бранислав
 3. Беатовић Ружица
 4. Бјелобрк Вера
 5. Катић Миле
 6. Цветковић-Петровић Светлана
 7. Тодоровић Марко
 8. Јоцић Ксенија

Стручно веће за области  предмета машинске струке:

 1. Цветковић-Петровић Светлана – руководилац
 2. Андрић Нада
 3. Бјелобрк Вера
 4. Дражета Владимир
 5. Ерцег Раде
 6. Јоцић Ксенија
 7. Катић Миле
 8. Лекић Вукосав
 9. Лукић Милан
 10. Огризовић Милутин
 11. Петровић Србислав
 12. Плавшић Милан
 13. Денић Милош
 14. Дражета Владимир

Стручно веће за области предмета математика и информатика:

 1. Човић Снежана – руководилац
 2. Бањанин Младен
 3. Стокућа Божица
 4. Тодоровић Марко
 5. Катић Миле

Стручно веће за област предмета физичко васпитање, музичко васпитање, ликовно васпитање:

 1. Видовић Владимир- руководилац
 2. Опавски Јована
 3. Дворницки Махо Андреа
 4. Хавран Данијела

Стручно веће за области предмета графичке струке:

 1. Пантић Драгана -руководилац
 2. Тодоровић Михајло
 3. Лешћан Миша
 4. Јегдић Љубинка
 5. Џогаз Немања

Стручно веће за области предмета саобраћајне струке (теорија и практична настава)

 1. Атанацковић Бранкица- руководилац
 2. Божић Миодраг
 3. Килибарда Владимир
 4. Јегдић Љубинка
 5. Милошевић Ирена
 6. Плавшић Милан

Стручно веће за област практичне наставе-машинске струке

 1. Тишма Ђорђе-руководилац
 2. Мали Љубомир
 3. Ренер Јан
 4. Киш Иван
 5. Јоцић Ксенија
 6. Џогаз Немања
 7. Лукић Милан