СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ
 • Милошевић Ирена, наставник саобраћајних предмета- координатор
 • Ђекић Саша, директор,
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Кешељ Зорица, наставник социологије
 • Петровић Србислав, наставник машинских предмета
 • Марковић Мирослав, представник локалне самоуправе
 • Хавран Светлана, представник Савета родитеља
 • Орошић Петар, члан Ученичког парламента

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 • Стокућа Божица, наставник математике– координатор
 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Тишма Ђорђе, организатор практичне наставе

Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
 • Ђекић Саша, директор – председник,
 • Јовановић Јелена, педагог,
 • Милошевић Ирена, председник актива за развојно планирање,
 • Јегдић Љубинка, председник актива за развој школског програма и Стручног већа за области предмета природног усмерења,
 • Томић Ана, председник Стручног већа за области предмета друштвеног усмерења
 • Ћулибрк Драгана , председник Стручног већа за области предмета српског језика и књижевности и енглеског језика,
 • Светлана Цветковић- Петровић, председник Стручног већа за области предмета машинскеструке
 • Човић Снежана, председник Стручног већа за области предмета математика и информатика,
 • Видовић Владимир, председник Стручног веће за област предмета физичко васпитање, музичка уметност, ликовна култура,
 • Пантић Драгана, председник Стручног већа за област предмета графичке струке,
 • Тишма Ђорђе, председник Стручног веће за област практичне наставе-машинске

струке

 • Атанацковић Бранкица, председник Стручног већа за област саобраћајне струке