ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
 • Јовановић Катица, наставник српског језика и књижевности– координатор
 • Дошен Даниела, наставник енглеског језика,
 • Алексић Илија, наставник верске наставе-православне
 • Дворницки Махо Андреа, наставник музичке уметности
 • Хриц Владимир, представник Савета родитеља

 

ТИМ ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања – координатор
 • Милаш Јанко, наставник физичког васпитања
 • Марковић Мирослав, представник локалне самоуправе
 • Хавран Данијела, наставник ликовне културе
 • Милановић Димитрије, наставник верске наставе – православна вероисповест
 • Згоњанин Вукашин, члан Ученичког парламента – одбор за спорт
 • Крстић Илија, члан Ученичког парламента – одбор за спорт

 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика– координатор
 • Кешељ Зорица, наставник социологије
 • Тодоровић Марко, наставник машинских предмета
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Денић Милош, наставник машинских предмета
 • Лешћан Миша, наставник практичне наставе
 • Мирковић Милица, наставник филозофије
 • Ђекић Саша, директор
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета,
 • Мирковић Николина, члан ученичког парламента

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • Беатовић Ружица, наставник биологије – координатор
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Томић Ана, наставник географије
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности – координатор
 • Ђекић Сања, директор
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Стојановић Татјана, дипломирани правник-секретар
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања
 • Ирена Милошевић, наставник саобраћајних предмета
 • Хавран Светлана, представник Савета родитеља
 • Орошић Петар, члан Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА  САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, ЦРВЕНИМ КРСТОМ И
РАЗВОЈ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ
 • Драгин Дијана – координатор
 • Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета
 • Ерцег Раде, наставник машинских предмета
 • Ковачевић Александра, ученик – волонтер Црвеног крста
 • Флоријан Филип, волонтер Црвеног крста

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
 • Новаковић Зорица, наставник историје– координатор
 • Јовановић Катица, наставник српског језика и књижевности
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Радивојевић Мерима, представник Савета родитеља

 

 

ТИМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА И ОРГАНИЗОВАЊЕ
 МАТУРСКИХ ВЕЧЕРИ
 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета – координатор
 • Новаковић Зорица, наставник историје
 • Томић Ана, наставник географије
 • Марковић Николина, члан Ученичког парламента
 • Маринковић Бранислава, представник Савета родитеља

 

ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
 • Ренер Јан, наставник практичне наставе– координатор
 • Лешћан Миша, наставник практичне наставе
 • Лекић Вукосав, наставник машинских предмета
 • Гашпаревић Ивана, представник Савета родитеља

 

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (ТИО)-(СТИО)
 • Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана – координатор
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета
 • Мирковић Милица, наставник филозофије и одељењске старешине
 • Тепавац Марко, члан Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
 • Ковачевић Нада, наставник рачунарства и информатике – координатор
 • Дражета Владимир, наставник машинских предмета
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Савковић Николина, члан Ученичког парламента
 • Хриц Владимир, представник Савета родитеља

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета- координатор
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Божић Миодраг, наставник саобраћајних предмета
 • Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе
 • Томић Ана, наставник географије
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Цветковић Петровић Светлана, наставник машинских предмета
 •  Видовић Владимир, наставник физичког васпитања

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ САЈТА
 • Тодоровић Марко, наставник машинских предмета – координатор
 • Ренер Јан, наставник практичне наставе
 • Тодоровић Михајло, наставник графичких предмета
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика
 • Урошевић Бојана, насатвник енглеског језика

 

ТИМ ПРОТИВ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
 • Јовановић Јелена, педагог – координатор
 • Андрић Нада, наставник машинских предмета
 • Ђекић Саша, директор
 • Кешељ Зорица,наставник социологије

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
 • Огризовић Милутин, наставник машинских предмета – координатор
 • Ђекић Саша, директор
 • Ерцег Раде, наставник машинских предмета
 • Дражета Владимир, наставник машинских предмета
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Килибарда Владимир, инструктор вожње
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета
 • Мирковић Милица, наставник филозофије

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
 • Јоцић Ксенија, наставник машинских предмета – кординатор
 • Тишма Ђорђе, организатор практичне наставе
 • Џогаз Немања, наставник графичких предмета
 • Божић Миодраг, наставник саобраћајних предмета
 • Мали Љуба, наставник практичне наставе
 • Киш Иван, наставник практичне наставе