Наставничко веће Tехничке школе је на седници oдржаној 27.12.2018. наградило ученике који су својим изузетним залагањем и постигнутим успехом, допринели развоју угледа школе.