πрича без краја

14. марта 2017. у нашој школи су одржани угледни часови поводом Међународног дана броја π .

Број π вековима фасцинира људе. Један је од најпознатијих ирационалних бројева који је уз то још и трансцедентан. Дефинише се као однос обима круга и његовог пречника. Број π има бесконачан број децимала чијим израчунавањем се баве математичари и данас. Међу децималама броја π може се наћи било који коначан низ цифара (матични број, број телефона, датум рођења, број личне карте…). Назива се још и Архимедова коснтанта или Лудолфов број.

14. марта се широм света обележава Међународни дан броја π на разне начине: организују се такмичења у рецитовању децимала броја p, такмичења у једењу и гађању питама (енгл. pie), организују се дебате чија је тема број π.

У нашој школи, Међународни дан броја π обележен је одржавањем угледних часова на ту тему. Угледне часове су одржали проф. математике Снежана Човић и проф. машинске групе предмета Раде Ерцег у одељењима IV2 и III1 , проф. математике Младен Бањанин у одељењу I2 и проф. математике Божица Стокућа у одељењима II1, IV1 и I1.  У одељењу II1 одржан је комбиновани час математике и механике (проф. математике Божица Стокућа и проф. машинске групе предмета Раде Ерцег).