Одабери мудро – одмери паметно (видео)

 

„Одабери мудро-одмери паметно“

Црвени kрст  је, након спроведеног истраживања у фебруару месецу,  поднео  предлог  пројекта  Oпштини Стара Пазова  „ОДАБЕРИ МУДРО-ОДМЕРИ ПАМЕТНО“.

 

Закључци истраживања су следећи:

 • Код сваког трећег  средњошколца постоји оправдана сумња да проблематично користи интернет.
 • Код сваког шестог ученика  узраста седмог и осмог разреда постоји оправдана сумња да проблемитично  користи интернет.
 • Неопходан је превентивно-едукативан рад са ученицима и њиховим родитељима.
 • Неопходно је укључити све актере који могу допринети решењу проблема.

 

Циљеви  пројекта су:

– да ученици основних и средњих школа буду информисани са правилима безбедне употребе интернета и ИКТ технологија, индикаторима зависности и последицама истог;

– да родитељи ученика основних и средњих школа буду информисани и едуковани  о ризицима којима су изложена деца у околностима прекомерног коришћења интернета и ИКТ технологија.

 

Планиране су следеће активности овим пројектом:

 • израда едукативног спота;
 • обука сарадничких тимова у основним, средњим школама и предшколским установама, Дому здравља;
 • обука наставног особља у основним и средњим школама;
 • радионичарски рад са ученицима од петог до осмог разреда;
 • радионичарски рад са ученицима  I, II, III и IV године средње школе;
 • информисање и  едуковање родитеља;
 • информисање грађана.

 

Семинар за стручне сараднике је одржан 16.05.2018. и 17.05.2018. у просторијама Црвеног крста. Психолог Центра за социјални рад Гордана Јованчевић и психолог Дома здравља Ирена Милитар су одржале обуку.

Обуци су присуствовали представници Црвеног крста, представници основних и средњих школа, представници две предшколске установе, представнице Канцеларије за младе и представница Дома здравља.

 

Обука је садржала следеће едукативне блокове:

 • утицај ИКТ на развој можданих структура;
 • феномен зависности и специфичности зависности од интернета;
 • фактори зависности од интернета, деца и млади у ризику од развијања зависности од интернета, последице зависности од интернета;
 • превенција и третман зависности од интернета;
 • непосредни рад са родитељима и децом у циљу информисања о ризицима прекомерне употребе интернета и ИКТ технологије.

Сви учесници су добили књигу др Горана Лажетића и др Ивице Младеновића „Изгубљени у виртуелном свету“.