CAD/CAM системи из угла ученика

CAD/CAM системи су веома корисни, што није никаква тајна, а као ученик могу слободно рећи и да су занимљиви за учење. CAD вам омогућава да обичан цртеж претворите у нешто што има три димензије, да идеја постане видљива а помоћу CAM-а и опипљива, или да обрнете процес и од 3D модела добијете 2Д цртеже. Програми за дизајнирање, односно моделирање као што су Creo Parametric, SolidWorks, Catia или AutoCAD се разликују, али сви имају исти принцип и логику. Када једном то савладате, не постоје границе. Помоћу симулације се провери да ли ће тај модел моћи да изврши свој задатак уколико је намењен за употребу при неким оптерећењима и како ће тећи његова израда пре самог пуштања у производњу. Када смо се уверили да нема грешака, модел се израђује помоћу CNC машина, попут стругова, глодалица, рутера, ласера и њима сличних, које се аутоматски програмирају, чиме се штеди на времену. Било да је реч о изради зупчаника, осовина, елемената сложених површина или само гравирање или урезивање, било где у свету наићи ћете на CAD/CAM системе без којих се не може.

Марио Домоњи