Кратак историјски развој школе

 

Школа ученика у привреди, која је образовала ученике у технолошким струкама, настала је 01.09.1946. године.

Tехничка школа наставља традицију Школе ученика  у привреди која је основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске струке у општини и шире.

Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу. Тако је школа од 1951. године до данас прошла кроз неколико трансформација.

Од школске 1984/1985. године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „ 25. мај“ са много струка, да би школске 1987/1988. године дошло до издвајања машинске и текстилне средње школе са називом „25. мај“.

Школа јe 1994. године променила назив у Техничка школа.

У школској 2002/2003. години оформљено је ново подручје рада- Хемија, неметали и графичарство, и уписана прва генерација ученика.

У школској 2015/2016. години Техничка школа има18 одељењa и 405 ученика.

Техничка школа је уписана код  Привредног суда у Сремској Митровици, решењем број  Фи-21794 од 24.02.1994. године у регистру-судском улошку број 1-445.

Школа је извршила и накнадни упис у Привредном суду ради усклађивања шифре делатности са Законом.